NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/229/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 sierpnia 2017w sprawie umorzenia postępowania skargowegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/229/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 sierpnia 2017


w sprawie umorzenia postępowania skargowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257) uchwala się, co następuje:


§ 1
Umorzyć postępowanie ze skargi  z dnia 23.05.2017 r.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Stanisława Żuk
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 sierpnia 2017, 09:12:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528