NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/228/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 7 lipca 2017w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubniewice” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Uchwały Nr L/341/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 września 2014r.w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Lubniewice” oraz Uchwały Nr XXVIII/223/2017r. Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 07 czerwca 2017r. zmieniającej Uchwałę Nr L/341/2014 z dnia 07.06.2017r. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/228/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 lipca 2017


w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubniewice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Uchwały Nr L/341/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 września 2014r.w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Lubniewice” oraz Uchwały Nr XXVIII/223/2017r. Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 07 czerwca 2017r. zmieniającej Uchwałę Nr L/341/2014 z dnia 07.06.2017r. uchwala się, co następuje:


§ 1.
Rada Miejska w Lubniewicach nadaje pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla Gminy Lubniewice” Panu Stefanowi Haburze.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Stanisława Żuk
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 lipca 2017, 16:18:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 525