NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/225/2017Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 7 czerwca 2017w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXVIII/225/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 czerwca 2017


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1
Po zapoznaniu się ze: 
  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok, 
  2. sprawozdaniem finansowym za 2016 rok,
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok, 
  4. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice, 
  5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
  6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej,                                                                                                                            udziela Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 czerwca 2017, 14:23:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 555