NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/224/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 7 czerwca 2017w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXVIII/224/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 czerwca 2017


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 czerwca 2017, 14:20:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 581