Strona główna  >  Uchwały  >  2016

Uchwała nr XXII/170/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubniewice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 20c ust. 4-6 i art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 357 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzanego dla przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice, ustala się następujące kryteria wraz
z przyznaną liczbą punktów:

Nazwa kryteriumLiczba punktów
Kandydat, którego rodzice/rodzic samotnie wychowujący, prawni
opiekunowie/prawny opiekun, pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
20
Kandydat, którego rodzina objęta jest stałą pomocą instytucji pomocy społecznej.10


§ 2.
Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców/rodzica samotnie wychowującego, prawnych opiekunów/prawnego opiekuna  kandydata  wg wzoru  stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 3.
O przyjęciu kandydata do przedszkola decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.

§ 4.
Traci moc uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Lubniewice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2016.170 z dnia 2016-12-20

Opublikował: Waldemar Gatzka (22 grudnia 2016, 14:59:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij