NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/91/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2011w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Miasta i Gminy LubniewiceNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), w związku z art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz.613 z późn.zm.), art.6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn.zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn.zm.) Rada Miejska, uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/91/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), w związku z art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz.613 z późn.zm.), art.6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn.zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn.zm.) Rada Miejska, uchwala, co następuje:


§ 1
Określa się wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Miasta i Gminy Lubniewice określone w załącznikach do uchwały. - załącznik Nr 1- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 - załącznik Nr 2- Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 - załącznik Nr 3- Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 - załącznik Nr 4 – Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości DN-2 - załącznik Nr 5- Deklaracja w sprawie podatku rolnego DR-2 - załącznik Nr 6- - Deklaracja w sprawie podatku leśnego DL-2

§ 2
Traci moc Uchwała Nr X/84/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od roku 2012.

Załącznik nr 1 do uchwały - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (49kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały - Informacja w sprawie podatku rolnego (45kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały - Informacja w sprawie podatku leśnego (39kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały - Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości (53kB) pdf

Załącznik nr 5 do uchwały - Deklaracja w sprawie podatku rolnego (53kB) pdf

Załącznik nr 6 do uchwały - Deklaracja w sprawie podatku leśnego (45kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2012.228 z dnia 2012-01-18

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 stycznia 2012, 12:23:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2604