Uchwała nr VIII/56/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 czerwca 2011w sprawie: powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska postanawia:

Uchwała nr VIII/56/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 czerwca 2011


w sprawie: powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska postanawia:


§1.
Powołać Zespół w celu przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015 zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:
1) Fituch Artur – Zastępca Burmistrza
2) Matczak Przemysław- Przew. Komisji Rolnictwa, przemysłu i handlu
3) Kilinkiewicz Maciej – Przew. Komisji Rewizyjnej

§2.
Zespół wybiera ze swego grona przewodniczącego, oraz sekretarza.
    
§3.
Zadaniem Zespołu jest:
1) przedstawianie Radzie Miasta opinii o zgłoszonych kandydatach
2) przedstawienie Radzie Miasta list kandydatów na ławników
3) zapewnienie terminowego przygotowania i przeprowadzenia wyboru przez Radę Miasta
     
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 stycznia 2012, 12:13:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2519