Strona główna  >  Uchwały  >  2016

Uchwała nr XVIII/154/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 18 sierpnia 2016


w sprawie przyjęcia regulaminu użytkowania boiska sportowego w Lubniewicach przy ul. Harcerskiej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:


§ 1
Ustala się regulamin użytkowania boiska sportowego w Lubniewicach przy ul. Harcerskiej.
 
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o obiekcie sportowym rozumie się przez to: teren boiska, murawę, trybuny, zaplecze techniczne.

§ 3
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska sportowego, sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
2. Zarządcą obiektu, właścicielem terenu, zwanym dalej Zarządcą, jest gmina Lubniewice.
3. Przedstawicielem zarządcy, zwany dalej Przedstawicielem jest Klub Sportowy Lubniewiczanka.
4. Szczegółowe przepisy dotyczące przekazania obiektu Przedstawicielowi określać będzie odrębna umowa.
5. Obiekt wykorzystywany może być do prowadzenia treningów, rozgrywania meczów, rozgrywek, turniejów sportowych. Wydarzenia innego typu muszą być konsultowane z Zarządcą obiektu. 
6. Przedstawiciel organizuje harmonogram użytkowania obiektu, wydaje klucze i sprawdza teren po zakończeniu jego użytkowania, gasi światła, zdejmuje siatki, zamyka obiekt. Upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
7. Przedstawiciel ma prawo zawierać umowy użytkowania boiska z osobami trzecimi pod warunkiem organizowania tam tylko i wyłącznie wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.
8. Zgłoszenia planowanej imprezy należy dokonać w Klubie Sportowym Lubniewiczanka.
9. Warunki między Przedstawicielem a Użytkownikiem będą każdorazowo określone umową wynajęcia.
10. Przedstawiciel ma obowiązek poinformować Zarządcę obiektu o ustalonym harmonogramie i zobowiązany jest informować o wszelkich zmianach dotyczących używania obiektu.
11. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
12. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
13. Przed wejściem na obiekt należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym regulaminem.
14. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
15. Zarządca może zawiesić funkcjonowanie obiektu w przypadku konieczności konserwacji obiektu, w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub czynników zagrażających bezpieczeństwu i życiu użytkowników.
16. Używanie boiska odbywa się na własną odpowiedzialność.
 
§ 4
Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
1. Wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.
2. Wprowadzania zwierząt;
3. Tworzenia sytuacji stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników.
4. Poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk.
5. Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
6. Palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych
 
§ 5 
Postanowienia końcowe
 
1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Zarządca w godzinach urzędowania.
2. Na obiekcie obowiązują zapisy: Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, Ustawy o sporcie, Ustawy o organizowaniu imprez masowych.
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2016.1710 z dnia 2016-08-25

Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 października 2016, 11:04:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij