Uchwała nr XVII/145/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 czerwca 2016w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości LubniewiceNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.446) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/145/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.446) uchwala się, co następuje:


Drodze zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 128  położonej w obrębie geodezyjnym 0024 - Lubniewice, stanowiącej drogę gminną, nadaje się nazwę ulica „Jaśminowa”.

§ 2
Lokalizacja ulicy Jaśminowej przedstawiona została na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały (747kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2016.1474 z dnia 2016-07-08

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lipca 2016, 11:15:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240