Uchwała nr XVI/132/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 maja 2016w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntowąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVI/132/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 maja 2016


w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), uchwala się co następuje:


§1.
Wyraża się zgodę na nieodpłatne obciążenie na czas nieoznaczony działek stanowiących mienie komunalne o nr ewid.:
-315/1 obręb Lubniewice, dla której prowadzona jest KW Nr GW1U/00012070/5,
-316 obręb Lubniewice, dla której prowadzona jest KW Nr GW1U/00027098/5,
-318 obręb Lubniewice, dla której prowadzona jest KW Nr GW1U/00011480/5
służebnością drogi koniecznej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki o nr ewid. 1023 i pow. 0.0802 ha obręb Lubniewice, dla której prowadzona jest KW Nr GW1U/00019688/9, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (474kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (16 maja 2016, 14:49:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197