Uchwała nr XVI/137/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 maja 2016w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej GórzeNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 8 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XVI/137/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 maja 2016


w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 8 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Gmina Lubniewice postanawia przyjąć dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 10.636,20 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 20/100),w ramach realizacji programu pn. „System-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
 
§ 2.
Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostaną w umowie  pomiędzy Gminą Lubniewice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (16 maja 2016, 14:16:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237