Uchwała nr XVI/134/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 maja 2016w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XVI/134/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 maja 2016


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (16 maja 2016, 14:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191