NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/104/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 grudnia 2015w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/104/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 grudnia 2015


w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Lubniewicach:
1) w wysokości 1,74 zł do 1m² powierzchni w zakresie utrzymania czystości i porządku, w tym:
- oczyszczanie ulic
- opróżniania koszy ulicznych
- utrzymanie zimowe dróg, włącznie z posypywaniem solą i piaskiem,
- bieżące i częściowe utrzymanie dróg gminnych.
2) w wysokości 0,90 zł do 1m² powierzchni w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych w gminie, w tym: parki, tereny sportowe, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, linii brzegowych jezior, cmentarze  oraz inne tereny zielone.

2. Kwoty dotacji przedmiotowej ustala się przy zastosowaniu stawek dotacji określonych w ust.1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  niniejszej uchwały.
                                                                           
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
                                                                          
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (36kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2016, 12:57:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 802