NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/101/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 grudnia 2015uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscowąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ), art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/101/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 grudnia 2015


uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ), art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Uchyla się Uchwałę Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2015.2630 z dnia 2015-12-22

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2016, 11:46:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 849