NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/95/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 26 listopada 2015w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnegoNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz.1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz.849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.1381 ze .zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/95/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz.1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz.849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.1381 ze .zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
Określa się następujące wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie gminy Lubniewice określone w załącznikach do uchwały:
- załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
- załącznik Nr 2 - Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
- załącznik Nr 3 - Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1 )
- załącznik Nr 4 – Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  (DN-2)
- załącznik Nr 5 - Deklaracja w sprawie podatku rolnego na (DR-2)
- załącznik Nr 6 - Deklaracja w sprawie podatku leśnego na  (DL-2)
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.


Załącznik nr 1 do uchwały (50kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (44kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (37kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (54kB) pdf

Załącznik nr 5 do uchwały (44kB) pdf

Załącznik nr 6 do uchwały (42kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2015.2230 z dnia 2015-12-02

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2016, 11:40:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 999