NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/93/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 26 listopada 2015w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscowąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 17 ust.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/93/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 17 ust.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Opłatę miejscową na terenie Gminy Lubniewice pobiera się w miejscowościach:
Lubniewice, Glisno, Jarnatów, Rogi, Sobieraj.
 
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XVII/150/2008 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2015.2228 z dnia 2015-12-02

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2016, 11:33:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 881