Uchwała nr XI/82/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 26 listopada 2015w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalneNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/82/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących mienie komunalne, położonych w Lubniewicach, obręb Lubniewice:
  • przy ul. Ariańskiej, o nr ewid. działki 649/7 i pow. 0,022 ha, dla której prowadzona jest KW nr GW1U/00011595/4,
  • przy ul.  Piastowskiej, o nr ewid. działki 649/16 i pow. 0,039 ha, dla której prowadzona jest KW nr GW1U/00011595/4.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (4 grudnia 2015, 14:14:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246