Uchwała nr XI/80/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 26 listopada 2015w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w Lubniewicach, Osiedle ŚwierczówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r, poz. 782) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XI/80/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w Lubniewicach, Osiedle Świerczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r, poz. 782) uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne:
  • Lokal mieszkalny nr 3/4 o pow. 45,79 m2 oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 42/1000 położony w miejscowości Lubniewice, Osiedle Świerczów na działce nr ewid. 1002 o pow. 0,3462 ha, obręb Lubniewice. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW nr GW1U/00011357/4.
  • Lokal mieszkalny nr 2/2 m. 2 o pow. 70,62 m2 oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 497/1000 położony w miejscowości Lubniewice, Osiedle Świerczów na działce nr ewid. 983 o pow. 0,1391 ha, obręb Lubniewice. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW nr GW1U/00019509/1.
  • Lokal mieszkalny nr 2/5 m. 2 o pow. 66,94 m2 oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 50/100 położony w miejscowości Lubniewice, Osiedle Świerczów na działce nr ewid. 984     o pow. 0,1563 ha, obręb Lubniewice. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW nr GW1U/00012268/0.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (4 grudnia 2015, 14:11:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264