Uchwała nr XI/84/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 26 listopada 2015w sprawie przyjęcia zmian statutu „Celowego Związku Gmin CZG-12” Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r., poz. 1515) i § 22 statutu „Celowego Związku Gmin CZG-12” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2000r. Nr 36, poz. 436 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/84/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie przyjęcia zmian statutu „Celowego Związku Gmin CZG-12”

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r., poz. 1515) i § 22 statutu „Celowego Związku Gmin CZG-12” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2000r. Nr 36, poz. 436 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Dokonuje się zmiany statutu „Celowego Związku Gmin CZG-12”, którego nowe brzmienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Załącznik nr 1 do uchwały (220kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (3 grudnia 2015, 14:43:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221