Uchwała nr X/73/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 października 2015w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej w LubniewicachNa podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r., nr 45, poz. 236 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr X/73/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 października 2015


w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej w Lubniewicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r., nr 45, poz. 236 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
1. Ustala się zasady i tryb korzystania z hali sportowej w Lubniewicach - Osiedle Słowiańskie 4, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się stawki opłat za korzystanie z hali sportowej w Lubniewicach - Osiedle Słowiańskie 4, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały (35kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (29kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2015.1769 z dnia 2015-10-26

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 listopada 2015, 08:35:52)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 lutego 2018, 14:05:04)
Zmieniono: Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 289