Uchwała nr X/75/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 października 2015w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalneNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/75/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 października 2015


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w obrębie 25 – Rogi, gmina Lubniewice, o nr ewidencyjnym działki:
124- o pow. 0,0700 ha, dla której prowadzona jest KW nr GW1U/00002859/7,

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 listopada 2015, 08:29:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254