Uchwała nr IX/70/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 września 2015w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w SulęcinieNa podstawie art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 133, ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr IX/70/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 września 2015


w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Sulęcinie

Na podstawie art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 133, ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1
Na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie w głosowaniu tajnym wybrany został: Pan Janusz Żuk
     
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady, zobowiązując do przesłania informacji 
o wybranym ławniku wraz z danymi Prezesowi Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
 

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (5 października 2015, 09:53:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277