Uchwała nr IX/69/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 września 2015w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Gliśnie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr IX/69/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 września 2015


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Gliśnie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne: Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 87,14 m2 oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 0,16/1 położony w miejscowości Glisno nr 122/7, na działce o nr ewid. 2/8 i pow. 0.1094 ha, obręb 22 -  Glisno. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi KW nr GW1U/00000424/5.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2015, 13:23:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193