Uchwała nr IX/66/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 września 2015w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Jarnatowie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) uchwala się co następuje:

Uchwała nr IX/66/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 września 2015


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Jarnatowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne: Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 55,82 m2 oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 0,551/1 położony w miejscowości Jarnatów nr 24, na działce o nr ewid. 86/2 i pow. 0.0737 ha, obręb 23 -  Jarnatów. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi KW nr GW1U/00020215/3.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2015, 13:12:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207