Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr VI/54/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 czerwca 2015


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 211,art. 212 ust.1 pkt 1,2,8 art. 214 pkt 1,art. 215 art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 312.381,59 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 128.925,57 zł, w tym z tytułu dotacji i środków  na  finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  o kwotę  96.112,67  zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 183.456,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków  na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 124.505,02 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 312.381,59 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 -  zwiększa się wydatki bieżące o kwotę o 240.509,75 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zwiększa  się   o kwotę  89.592,28 zł,
 -  zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71.871,84 zł,
 
§ 3.
W uchwale nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2015 rok,  § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1.Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł.
2. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z tej opłaty w kwocie 250.000,00 zł.”
 
§ 4.
Załącznik nr 4 do uchwały nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2015 rok, „Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości   13.745.394,68 zł w tym:
-  dochody bieżące – 12.250.338,66 zł,
-  dochody majątkowe – 1.495.056,02 zł.
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 13.356.522,68 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 11.344.008,80 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.012.513,88 zł.
 
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załącznik nr 1 do uchwały (20kB) excel

Załącznik nr 2 do uchwały (21kB) excel

Załącznik nr 3 do uchwały (52kB) pdf

Opublikował: Waldemar Gatzka (1 lipca 2015, 14:57:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij