Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie Rewitalizacji Parku Miłości - udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.03.2021
wartość: Przekraczające równowartość 130.000 zł
termin składania ofert: 8 listopada 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt 3 w związku z art. 226 ust.1 pkt 2c – Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na fakt, że oferta złożona przez Konsorcjum: Leszek Kułak – Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna oraz Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech 52, 66-300 Międzyrzecz została odrzucona, ponieważ została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z kolei cena drugiej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty – art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)