Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dowozy dzieci do przedszkola gminnego oraz do Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.03.2014
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 7 lutego 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Dowozy dzieci do przedszkola gminnego oraz do Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.02.2014
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 27 stycznia 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)