Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na lata 2014-2015

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.13.2013
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 grudnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych w ŚDS w miejscowości Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.11.2013
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 listopada 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych w ŚDS w miejscowości Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.09.2013
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 października 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 252/1 w Gliśnie

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.08.2013
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 9 października 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych w ŚDS w miejscowości Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.07.2013
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 października 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubniewice

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.03.2013
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 maja 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)