Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Zagospodarowanie Plaży Miejskiej wraz z terenem przyległym w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.08.2023
wartość: Wartość zamówienia mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 31 lipca 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.06.2023
wartość: Wartość zamówienia mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 19 maja 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na drogę gminną publiczną w miejscowości Rogi

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.04.2023
wartość: Wartość zamówienia mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 13 marca 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)