Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice w okresie od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.02.2020
wartość: Nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska. Cena oferty: 740.016,00 zł brutto 

zamówienie na:

Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.01.2020
wartość: Nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty: 199.800,00 zł brutto. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)