Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Dowozy dzieci do Przedszkola Gminnego w Lubniewicach oraz uczniów do Szkoły Podstawowej w Lubniewicach w okresie od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.08.2018
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 6 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty: 189.321,30 zł brutto. 

zamówienie na:

Przebudowa budynku gimnazjum wraz ze zmianą sposobu użytkowania i infrastrukturą towarzyszącą w Lubniewicach - II etap

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.06.2018
wartość: Nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 6 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: WUBUD, Wykończenia i budowy, ul. Nagietkowa 8, 66-415 Kłodawa. Cena oferty: 53.711,78 zł brutto  

zamówienie na:

Przebudowa budynku gimnazjum wraz ze zmianą sposobu użytkowania i infrastrukturą towarzyszącą w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.05.2018
wartość: Nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: WUBUD, Wykończenia i budowy, ul. Nagietkowa 8, 66-415 Kłodawa. Cena oferty: 659.822,59 zł brutto 

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.02.2018
wartość: Nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 24 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: PRO-WOD Zakład Instalacyjno-Wiertniczy Bartosz Szpakowski, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 61, 66-002 Zielona Góra. Cena oferty: 372.573,05 zł brutto 

zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.01.2018
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 16 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LS-PLUS" Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska. Cena wybranej oferty: 272.160,00 zł brutto  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)