Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi i infrastrukturą

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.07.2016
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 27 września 2016  10:00
wynik postępowania: Leszek Kułak, Budownictwo Sportowe, Inżynieria Krajobrazu, ul. Lawendowa 1, 66-4400 Skwierzyna. Cena oferty brutto: 1.088.599,79 zł. 

zamówienie na:

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5m3/dobę oraz przyłącza wody dla budynku socjalnego położonego w Lubniewicach, Osiedle Świerczów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.05.2016
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 11 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: Northern Environmental and Water Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 88, 40-742 Katowice. Cena ofertowa brutto: 43.050,00 zł 

zamówienie na:

Przebudowę ul. Hubalczyków oraz przebudowę drogi gminnej na Osiedlu Trzcińce w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.04.2016
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 marca 2016  10:00
wynik postępowania: BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na: - pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016r. w kwocie 1.592.500 zł, - spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 407.500 zł.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.03.2016
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 marca 2016  10:00
wynik postępowania: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Oddział w Szczecinie, Aleja Bohaterów Warszawy 40, 70-342 Szczecin. Cena wybranej oferty: 580.217,15 zł 

zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na okres 2 lat

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.02.2016
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 10 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LS-PLUS" Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska. Cena wybranej oferty: 339.552,00 zł brutto 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)