Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice"

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.09.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 26 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Reduta 5, 31-421 Kraków. Cena wybranej oferty: 91.967,10 zł brutto. 

zamówienie na:

Dowozy dzieci do przedszkola gminnego oraz do Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.07.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 31 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Wartość oferty: 134.360,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Zapewnienie dostępu do internetu wraz z uruchomieniem i utrzymaniem HelpDesk, instalacją sprzętu komputerowego oraz jego serwisem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice”

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.06.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 26 czerwca 2015  12:00
wynik postępowania: CMS-SOLUTIONS Radosław Bąk, ul. Sucharskiego 18, 39-300 Mielec. Cena wybranej oferty: 215.496,00 brutto, ilość zdobytych punktów łącznie, zgodnie ze SIWZ: 64,77.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice"

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.4.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 marca 2015  12:00
wynik postępowania: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, Oddział w Zielonej Górze, ul. Krośnieńska 14, 65-625 Zielona Góra. Cena wybranej oferty: 1.524,00 zł brutto 

zamówienie na:

Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice"

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.1.2015
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 21 stycznia 2015  10:00
wynik postępowania: Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Reduta 5, 31-421 Kraków. Cena wybranej oferty: 999.224,94 zł brutto. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)