Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Jarnatowie, gmina Lubniewice

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.07.2014
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 września 2014  10:00
wynik postępowania: EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce. Cena wybranej oferty: 382.733,06 zł brutto 

zamówienie na:

Zakup ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego

zamawiający: Zakłag Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271/4/2014
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 26 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: NDB Spółka z o.o., ul. Mostowa 12, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena wybranej oferty: 192.597,50 zł 

zamówienie na:

Zmianę sposobu użytkowania obiektu kultury fizycznej i sportu na działalność leczniczą - gabinety lekarskie wraz z jego przebudową, III etap

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.06.2014
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 22 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zakład Remontowo-Budowlany Mirosław Frąckowiak, ul. Wiejska 12/2, 69-200 Sulęcin. Cena wybranej oferty: 140.000,00 zł brutto  

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.290.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2014 r. w kwocie 826.445 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 463.555 zł

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.04.2014
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 marca 2014  12:00
wynik postępowania: Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Regionalne Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 2, 65-066 Zielona Góra. Cena ofertowa brutto: 296.203,86 zł. 

zamówienie na:

Dowozy dzieci do przedszkola gminnego oraz do Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.05.2014
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Wartość oferty: 179.180,95 zł brutto. 

zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na okres 2 lat

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.01.2014
wartość: Nie przekraczająca kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 13 stycznia 2014  10:00
wynik postępowania: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Chrobrego 3, 69-200 Sulęcin. Cena oferty 278.112,00 zł brutto  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)