Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w okresie od 02.09.2024 do 27.06.2025

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.06.2024
wartość: od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
termin składania ofert: 15 lipca 2024  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty: 289.120,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z zakupem sprzętu

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.04.2024
wartość: od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
termin składania ofert: 24 czerwca 2024  10:00
wynik postępowania: Część I - MAKOB Kobeszko Sp. k., ul. Matejki 1C, 73-200 Choszczno. Cena oferty: 2.361.600,00 zł brutto. Część II - AGROMA Sp. z o. o., Al. 11-go Listopada 156, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty: 710.010,00 zł brutto. 

zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.03.2024
wartość: od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
termin składania ofert: 27 maja 2024  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Spółka z o.o., ul. Sporna 1, 61-709 Poznań. Cena oferty: 869.319,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Przebudowa pomostów na Plaży Miejskiej w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.02.2024
wartość: od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
termin składania ofert: 9 maja 2024  10:00
wynik postępowania: PRO-NFRA Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa. Cena oferty: 1.669.700,40 zł brutto 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.01.2024
wartość: od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
termin składania ofert: 14 lutego 2024  10:00
wynik postępowania: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin. Cena oferty: 341.088,84 zł brutto.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi w miejscowości Glisno - działka nr 2/4

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.12.2023
wartość: od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
termin składania ofert: 15 stycznia 2024  10:00
wynik postępowania: Erka Group Sp. z o. o., ul. Osiedle Przemysłowe 26, 69-100 Słubice. Cena oferty: 162.161,96 zł brutto 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)