Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.01.2024
wartość: od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
termin składania ofert: 14 lutego 2024  10:00
wynik postępowania: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin. Cena oferty: 341.088,84 zł brutto.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi w miejscowości Glisno - działka nr 2/4

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.12.2023
wartość: od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
termin składania ofert: 15 stycznia 2024  10:00
wynik postępowania: Erka Group Sp. z o. o., ul. Osiedle Przemysłowe 26, 69-100 Słubice. Cena oferty: 162.161,96 zł brutto 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)