Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na drogę gminną publiczną w miejscowości Rogi

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.05.2023
wartość: Wartość zamówienia mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 29 marca 2023  10:00
wynik postępowania: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin. Cena oferty: 2.950.935,09 zł brutto. 

zamówienie na:

Budowa dwóch boksów garażowych przy budynku OSP w Lubniewicach

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.03.2023
wartość: Wartość zamówienia mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 9 marca 2023  10:00
wynik postępowania: RENAGO Grzegorz Szkubiel, ul. Zachodnia 15, 66-200 Świebodzin. Cena oferty: 1.089.000,00 zł 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glisno - działka nr 124

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.02.2023
wartość: Wartość zamówienia mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 21 lutego 2023  10:00
wynik postępowania: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 14, 66-200 Świebodzin. Cena oferty: 408.408,22 zł brutto. 

zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.01.2023
wartość: Wartość zamówienia mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 25 stycznia 2023  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Spółka z o.o., ul. Sporna 1, 61-709 Poznań. Cena oferty: 789.168,96 zł brutto. 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)