zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.03.2024
wartość: od 130.000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
termin składania ofert: 27 maja 2024  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Spółka z o.o., ul. Sporna 1, 61-709 Poznań. Cena oferty: 869.319,00 zł brutto.  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/gminalubniewice

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 maja 2024, 16:17:29)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (18 czerwca 2024, 10:20:34)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 295