zamówienie na:

Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: IN.271.01.2023
wartość: Wartość zamówienia mniejsza niż progi unijne
termin składania ofert: 25 stycznia 2023  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Spółka z o.o., ul. Sporna 1, 61-709 Poznań. Cena oferty: 789.168,96 zł brutto. 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/gminalubniewice

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (16 stycznia 2023, 13:45:44)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (7 lutego 2023, 09:24:50)
Zmieniono: Wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1332