Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (43)  |  Przetargi unieważnione (26)

zamówienie na:

Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.

zamawiający: Gmina Lubniewice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IN.271.01.2020
wartość: Nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z o.o., ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena oferty: 199.800,00 zł brutto.