Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego28.11.2023

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

28.11.2023

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
 
z dnia 22 listopada 2023 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego
 
Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 2408) podaje się do publicznej wiadomości:
 
Zarządzenie
Wojewody Lubuskiego
 
z dnia 14 listopada 2023 r.
 
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego

Na podstawie art. 373 i art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 2408) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022r., poz. 2094 oraz z 2023r., poz. 572 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. W porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Zielonej Górze I ustala się liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego.

§ 2. W skład Sejmiku Województwa Lubuskiego wchodzą radni w liczbie 30.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w każdej gminie.
 

Wz. Wojewody Lubuskiego
I Wicewojewoda Lubuski
Wojciech Perczak

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 listopada 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 listopada 2023, 15:05:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159