Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic13.11.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

13.11.2023

Burmistrz Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
woj. lubuskie                                                                                                          
 
Lubniewice, dnia 06 listopada 2023 r.
 
IN.6730.10.2023
                                                                                                                                  
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
 
 
Zgodnie z art. art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Burmistrz Lubniewic,
 
zawiadamia strony postępowania,
 
że umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji polegającej na  budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 48MW na części terenu działek o nr ewid. 414/2, 417/2, 425/2, 425/4, 425/5 i 438 położonych w obrębie ewidencyjnym Glisno, gmina Lubniewice.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Referacie Inwestycji i Nieruchomości -  Urząd Miejski  w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania.

Z uwagi na fakt iż, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Lubniewice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Zgodnie z art. 49 K. p. a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
 
 
z up. Burmistrza Lubniewic
/-/Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu  
Inwestycji i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (13 listopada 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 listopada 2023, 16:09:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263