Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic27.10.2023

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic

27.10.2023

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LUBNIEWIC
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
i o możliwości zapoznania się z jego treścią
 
 
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze. zm.),
 
zawiadamiam
o przyjęciu przez Radę Miejską w Lubniewicach uchwały Nr XLIX/319/2023 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych  w rejonie Jeziora Lubiąż
 
Z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w godzinach pracy urzędu. Dokument ponadto będzie też udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubniewice.pl)
 
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski 


Pełny zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, znajduje się na stronie internetowej www.bip.lubniewice.pl w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Administratora.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 października 2023 r. Nr XLIX/319/2023 w sprawie uchwalenia zmiany MPZP dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż (3201kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (592kB) pdf

Podsumowanie do uchwały (2221kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (27 października 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 października 2023, 12:25:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257