Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic27.10.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

27.10.2023

Lubniewice, dnia 27.10.2023 r.
 

Burmistrz Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
woj. Lubuskie
 
IN.6730.16.2023
                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
 
 
Na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu działki o nr ewid. 859/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice” z uwagi na  prawo zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym.
 
Ustala się termin załatwienia sprawy do dnia 27.11.2023r.
 
 
 
Pouczenie
 
W przypadkach określonych w art. 37 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 
 
z up. Burmistrza Lubniewic
Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (27 października 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 października 2023, 12:14:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209