Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic06.09.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

06.09.2023

Lubniewice, dnia 05 września 2023 r.          
                                   
IN.6730.10.2023
                                                                                                    
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZ LUBNIEWIC
 
 
Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 48MW na części terenu działek o nr ewid. 414/2, 417/2, 425/2, 425/4, 425/5 i 438 położonych w obrębie ewidencyjnym Glisno, gmina Lubniewice” z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.
 
Ustala się termin załatwienia sprawy do dnia 05.10.2023r.
 
 
Pouczenie
 
W przypadkach określonych w art. 37 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
 

 
z up. Burmistrza Lubniewic
Waldemar Gatzka
Inwestycji i Nieruchomości 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (6 września 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 września 2023, 09:17:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 358