Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa07.02.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

07.02.2023

Lubniewice, dnia 7 lutego 2022 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC

w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą nr XLII/267/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem Lubniewsko. 

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentów wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice w godzinach pracy urzędu.


Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski


Obwieszczenie (282kB) pdf

Uzasadnienie (473kB) pdf

Podsumowanie (1333kB) pdf

Uchwała Nr XLII/267/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad jeziorem Lubniewsko

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (7 lutego 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 lutego 2023, 09:14:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 298