Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic27.01.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

27.01.2023

Lubniewice dnia, 27.01.2023r.
 
Znak: IN.6733.01.2023

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)  i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.; zw. dalej upzp).
 
Burmistrz Lubniewic
Zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„rewitalizacja Parku Miłości w Lubniewicach (odnowa i zagospodarowanie terenu Parku Miłości) na terenie działki o nr ewid. 369 i części terenu działki o nr ewid. 250 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania.
                                              
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  27.01.2023r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 27.01.2023r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (27 stycznia 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 stycznia 2023, 14:18:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 291