Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic25.11.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

25.11.2022

Lubniewice dnia, 25.11.2022r.
 
 
Znak: IN.6733.02.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.; zw. dalej upzp).

Burmistrz Lubniewic
Zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 136/4, 136/8, 5589/12, 5589/13, 5589/5, 5589/3, 5590/14, 157, 7 i 134  położonych w obrębie ewidencyjnym Rogi, gmina Lubniewice.”

 
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania.
                                              
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  25.11.2022r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w m. Rogi , dn. 25.11.2022r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.
 
    z up. Burmistrza Lubniewic
          Waldemar Gatzka
         Kierownik Referatu
   Inwestycji i Nieruchomości

Obwieszczenie (56kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (25 listopada 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 listopada 2022, 11:30:40)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (29 listopada 2022, 14:25:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 107