Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic25.11.2022

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

25.11.2022

Lubniewice, dnia 25.11.2022 r.OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Nr XL/251/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21.11.2022 r. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice.

Jednocześnie informuję, iż z treścią w/w dokumentu planistycznego oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice w godzinach urzędowania.

Burmistrz Lubniewic
Radosław SosnowskiMiejsce publikacji: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach


Obwieszczenie (26kB) pdf

Uchwala Nr XL/251/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice (8192kB) pdf

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice przyjętego powyższą uchwałą (2493kB) pdf

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski (623kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (25 listopada 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 listopada 2022, 11:26:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94