Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic13.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

13.10.2020

OGŁOSZENIE
Burmistrza Lubniewic
z dnia 12 października 2020 r. 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Lubniewic ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”. 
 
1. Komisja zebrała się 12 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach i obradowała w składzie: 
  1.  Bartosz Jankowski - przewodniczący komisji
  2.  Malwina Kuszkowska - sekretarz komisji
  3.  Waldemar Gatzka - członek komisji
  4.  Izabela Dembińska - członek komisji
  5.  Agnieszka Sikora - członek komisji 
2. Do konkursu zgłoszona została 1 oferta: 
Oferent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe woj. lubuskiego, ul. Lisowska 1 Zielona Góra Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lubniewicach, ul. Ratuszowa 5, 69-210 Lubniewice. Oferta na realizację zadania: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”. Wnioskowana kwota realizacji zadania: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 

3. Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej, rekomendując powyższą ofertę do wsparcia realizacji zadania publicznego. 

4. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Lubniewice, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.


Ogłoszenie (319kB) pdf

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (677kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Malwina Kuszkowska (13 października 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 października 2020, 15:08:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72