Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic14.09.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.09.2020


OGŁOSZENIE
Burmistrza Lubniewic
z dnia 14 września 2020 r.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Lubniewic ogłasza rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”.
 
1. Komisja zebrała się 10 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach
i obradowała w składzie:
  •  Bartosz Jankowski - przewodniczący komisji
  •  Malwina Kuszkowska - sekretarz komisji
  •  Waldemar Gatzka - członek komisji
  •  Izabela Dembińska - członek komisji
  •  Agnieszka Sikora - członek komisji
2. Do konkursu zgłoszona została 1 oferta:
Oferent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe woj. lubuskiego, ul. Lisowska 1 Zielona Góra Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lubniewicach, ul. Ratuszowa 5, 69-210 Lubniewice
Oferta na realizację zadania: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”
Wnioskowana kwota realizacji zadania: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

3. Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej, rekomendując powyższą ofertę do wsparcia realizacji zadania publicznego.

4. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Lubniewice, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.


Protokół z posiedzenia komisji konkursowej (690kB) pdf

Unieważnienie konkursu (186kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Malwina Kuszkowska (14 września 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 września 2020, 11:27:42)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 września 2020, 12:07:25)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 100