Konsultacje społeczne projektu Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021 -202721.07.2022

Konsultacje społeczne projektu Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021 -2027

21.07.2022

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021-2027. 

Celem konsultacji jest przedstawienie oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu. 

Projekt Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice na lata 2021-2027 podlega konsultacjom z mieszkańcami gminy Lubniewice,  z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. 

Informacja o konsultacjach wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji, będzie dostępna od 21 lipca  2022 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach www.lubniewice.pl/category/aktualnosci oraz www.bip.lubniewice.pl 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 
21 lipca 2022 r. do 22 sierpnia  2022 r. 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następującej formie: pisemnej oraz za pomocą formularza zgłaszania uwag na adres e mail: sekretarz@lubniewice.pl poprzez wskazanie uwag i opinii do projektu planu strategicznego według wzoru opublikowanego wraz z projektem Planu Rozwoju Strategicznego Gminy Lubniewice dostępnego na stronie: www.lubniewice.pl/category/aktualnosci oraz www.bip.lubniewice.pl 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz opracowanie jej wyników jest sekretarz gminy Bartosz Jankowski e-mail: sekretarz@lubniewice.pl

Strategia Gminy Lubniewice (4828kB) pdf

Formularz zgłaszania uwag (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Bartosz Jankowski (21 lipca 2022)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lipca 2022, 12:08:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 482